Zakład Chemii i Biochemii Morza IO PAN

Kierownik: Prof. dr hab. Ksenia Pazdro

Zakład Chemii i Biochemii Morza składa się z siedmiu pracowni, z których każda prowadzi niezależne badania dotyczące właściwości różnorodnych komponentów środowiska morskiego i zachodzących w nim procesów.

Główne badane zagadnienia to: