Zakład Chemii i Biochemii Morza IO PAN

Kierownik: Prof. dr hab. Ksenia Pazdro, prof. nadzw. IO PAN

Zakład Chemii i Biochemii Morza składa się z trzech pracowni, z których każda prowadzi niezależne badania dotyczące właściwości różnorodnych komponentów środowiska morskiego i zachodzących w nim procesów.

Główne badane zagadnienia to: