Pracownicy

B_S dr Beata Szymczycha,
e-mail: beat.sz@iopan.pl 
kierownik pracowni
A_S dr Aleksandra Winogradow,
e-mail: olcia@iopan.pl
M_D dr inż. Magdalena Diak,
e-mail: mdiak@iopan.pl
A_M dr Anna Mackiewicz,
e-mail: amackiewicz@iopan.pl
LB mgr Piotr Prusiński,
e-mail: pprusinski@iopan.pl
ZK mgr Michał Grabski,
(doktorant Uniwersytetu Gdańskiego,
stypendysta projektu IDEAL)
e-mail: mgrabski@iopan.pl
ZK mgr Pratha Sivasamy,
(doktorantka)
e-mail: pratha@iopan.pl
ZK mgr Seyed Reza Saghravani,
(doktorant)
e-mail: reza@iopan.pl
back