Badania

Główne zagadnienia wokół których koncentrują się badania prowadzone w Pracowni Biochemii Morza to: Pracownia Biochemii Morza prowadzi również kolekcję mikroorganizmów, a także ich hodowlę w celu pozyskania biomasy.

back