Zakład Fizyki Morza IO PAN

Kierownik: dr hab. Mirosław Darecki, prof. nadzw. IO PAN

Zakład składa się z następujących laboratoriów: