Skład osobowy Pracowni Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych

LDzierzbicka prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka
kierownik pracowni
e-mail: dzierzb@iopan.pl
ORCID,  ResearchGate
CDruet

 prof. dr hab.Czesław Druet 
 

 dr Artur Nowicki
e-mail: anowicki@iopan.pl 
MJanecki dr Maciej Janecki
e-mail: mjanecki@iopan.pl 
 dr inż. Dawid Dybowski
e-mail: ddybowski@iopan.pl
MJanecki mgr Paweł Wcisło (doktorant)
e-mail: pwcislo@iopan.pl 


back