Pracownia Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych została utworzona w obecnej postaci w styczniu 2007 roku, łącząc hydrodynamików i ekologów dla wspólnego badania skomplikowanych problemów nauki o morzu. Głównym celem badań Pracowni jest uczynienie zrozumiałymi: procesów fizycznych dla biologów, poprzez użycie metodologii matematycznej oraz natury procesów życia w morzu dla oceanografów. Spodziewamy się, że badania prowadzone w Pracowni pomogą biologom morskim i ekologom w lepszym poznaniu mechanizmów, które pomagają roślinom i zwierzętom żyć w oceanie, a jednocześnie ułatwiają oceanografom fizycznym i dynamikom płynów zrozumienie jak ich wiedza może znaleźć zastosowanie w badaniach nad ekologią morza.

hand   Model Ekosystemu Morza Bałtyckiego hand   FindFish hand   WaterPuck hand   CSI-POM
Obliczenia przeprowadzane są na klastrze Tryton w Centrum Informatycznym
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Gdańsku
Wymuszania atmosferyczne wykorzystywane w symulacjach są udostępniane przez
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW
Asymilacja satelitarna SST jest prowadzona dzięki uprzejmości
SatBałtyk - Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego
Część danych hydrologicznych wykorzystywanych w symulacjach jest udostępniana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy


back