Zakład Dynamiki Morza IO PAN

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Piskozub,

Główne problemy badane laboratoriach Zakładu Dynamiki Morza:

Struktura zakładu: