Staff of Marine Ecohydrodynamics Laboratory

LDzierzbicka Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Prof.
Head of the laboratory
e-mail: dzierzb@iopan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6151-2390
CDruet  Czesław Druet, Prof.  
 

 Artur Nowicki, Ph.D.
e-mail: anowicki@iopan.pl 
MJanecki Maciej Janecki, M.Sc.
e-mail: mjanecki@iopan.pl 
 Dawid Dybowski, Ph.D. Eng.
e-mail: ddybowski@iopan.pl


back