The Department of Paleoceanography is focused on the past climate and oceanography changes of the shelf and deepwater ecosystems. These studies include the multidimensional reconstruction of postglacial ocean circulation, sea-surface and bottom-water temperature and salinity, water-column stratification and bottom currents intensity in the Nordic Seas. The understanding of past ocean variability defines the baseline for natural climate change helping us to set the changes observed recently in the long-term natural climate context. As a consequence, it helps to improve the global climate models enabling more precise climate projections for the future.
Our team uses a broad range of classical micropaleontological proxies, such as benthic and planktonic foraminifera and dinoflagellate cysts. We also use a set of innovative methods, including analyses of foraminiferal ancient DNA as well as alkenones (a persistent organic substance produced by coccolithophores). Furthermore, we conduct studies on chemical organic compounds to track climate change impact on productivity, organic matter sources, phytoplankton composition and oxygen conditions in various marine environments such as the Baltic Sea, Norwegian and Svalbard fjords and Nordic Seas. The studied compounds include e.g. phytoplankton pigments (chloropigments and carotenoids), alkanes, isoprenoids, hopanes, steranes, sterols, stanols, polycyclic aromatic hydrocarbons. Finally, we study modern marine environments and processes to improve methods used for paleoceanographic reconstructions.Prof. dr hab. Marek Zajączkowski
kierownik zakładu
Tematy badawcze:
 • Późno czwartorzędowa rekonstrukcja warunków oceanograficznych na Morzu Północnym i Bałtyckim.
 • Rekonstrukcja późnego czwartorzędu cyrkulacji powierzchniowej i głębokiej w morzach nordyckich.
 • Procesy sedymentacyjne w fiordach i szelfach Arktyki oraz w Morzu Bałtyckim.
 • Związki organiczne jako markery różnych procesów zachodzących w środowisku morskim.
 • Biomarkery jako jakościowe przybliżenia temperatur powierzchni morza, paleoproduktywności i lodu morskiego.
 • Wpływ zmiany klimatu na produktywność mórz, źródła materii organicznej, skład fitoplanktonu, pochówek węgla i warunki tlenowe.
 • Opracowanie nowatorskich podejść w badaniach środowiskowych opartych na chemicznych substancjach zastępczych.
 • Zastosowanie analizy środowiskowej (eDNA) do rekonstrukcji minionych zmian klimatu i środowiska.
 • Opracowanie testów eDNA do biomonitoringu ekosystemów wodnych.
 • Ocena bioróżnorodności morskiej bentosu i planktonu na podstawie kodów kreskowych DNA i metabarkodowania.
 • Systematyka molekularna, biogeografia i różnorodność genetyczna otwornic i innych protistów.
back