PRACOWNIA CHEMICZNYCH MARKERÓW
ŚRODOWISKA MORSKIEGO
en
PS Dr hab. inż. Małgorzata Szymczak-Żyła,
profesor IO PAN
kierownik pracowni
e-mail: szymczak[at]iopan.pl
PS Dr inż. Ludwik Lubecki, adiunkt
e-mail: lubecki[at]iopan.pl
J_M Dr inż. Magdalena Krajewska, adiunkt
e-mail: mlawrec[at]iopan.pl 
back