PS Prof. Marek Zajączkowski
kierownik do powrotu Magdaleny Łąckiej
z urlopu macierzyńskiego

e-mail: trapper[at]iopan.pl
J_M Dr Magdalena Łącka, adiunkt
e-mail: mlacka[at]iopan.pl 

PS Dr Maciej Mateusz Telesiński, adiunkt
e-mail: mtelesinski[at]iopan.pl
J_M Mgr Natalia Szymańska
doktorantka, etat oceanograf
e-mail: natalia[at]iopan.pl 
J_M Mgr Dhanushka Devendra
doktorant (projekt NEEDED)
e-mail: devendra[at]iopan.pl back