O projekcie

      Podejmowanie decyzji podczas usuwania niewybuchów na morzu (EOD) jest bardzo złożonym zadaniem, które wymaga rozległej wiedzy na temat wielu rodzajów amunicji, wielu dostępnych technologii usuwania i otaczającego środowiska morskiego.
      Projekt ProBaNNt (Professional intelligent munitions assessment using 3D reconstructions and Bayesian Neural Networks) ma na celu poprawę zdolności decyzyjnych na różnych poziomach i stworzenie kompleksowego narzędzia wspierającego morskie kampanie EOD. Projekt integruje zrównoważoną konwergencję, wykorzystanie i analizę istniejących danych EOD z nowymi technikami pozyskiwania danych, takimi jak fotogrametria 3D i doraźna ocena właściwości osadów. Wszystkie te informacje zostaną zintegrowane z oprogramowaniem do podejmowania decyzji EOD, które wykorzystuje bayesowskie sieci neuronowe do zaproponowania najbardziej opłacalnej opcji usuwania danego elementu amunicji w danej lokalizacji.
      ProBaNNt usprawni planowanie kampanii EOD, pozyskiwanie danych i proces podejmowania decyzji. Nowe podejścia sprawią, że EOD będzie bezpieczniejsze, bardziej niezawodne i obiektywne dla właścicieli projektów, aby ocenić podjęte działania, dla organów ochrony przyrody, aby zrozumieć uzasadnienie działań, a co najważniejsze dla samych ekspertów EOD, aby wybrać najlepsze i najbezpieczniejsze działanie.
      Aby osiągnąć te ambitne cele, utworzono konsorcjum GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research (lider projektu), SeaTerra GmbH, Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) i G-tec SA. Projekt jest finansowany w okresie od października 2021 r. do września 2024 r. z funduszu MarTERA ERA-NET COFUND.
      Strategia "Niebieskiego Wzrostu" Unii Europejskiej wskazuje na duży potencjał ekspansji morskiego rozwoju gospodarczego. Obecność dużych ilości zatopionej amunicji (tylko na wodach niemieckich spodziewane jest 1,6 miliona ton) stanowi główną przeszkodę dla zrównoważonego gospodarczego wykorzystania europejskich mórz. Ze względu na rosnącą aktywność na morzu częstotliwość napotykania amunicji z pewnością wzrośnie. W związku z tym posiadanie niezawodnych, skutecznych i obiektywnych narzędzi do podejmowania decyzji podczas operacji usuwania niewybuchów stanie się coraz ważniejsze. Narzędzia opracowane w ramach projektu ProBaNNt dotyczą najbardziej krytycznego punktu w łańcuchu czynności usuwania niewybuchów: Po wykryciu amunicji i przed samą operacją usuwania niewybuchów. Projekt ProBaNNt ma na celu poprawę zdolności decyzyjnych na różnych poziomach i stworzenie kompleksowego narzędzia wspierającego morskie kampanie usuwania niewybuchów (EOD). ProBaNNt integruje zrównoważoną konwergencję, wykorzystanie i analizę istniejących danych EOD z nowymi technikami pozyskiwania danych, takimi jak fotogrametria 3D i doraźna ocena właściwości osadów. Wszystkie te informacje zostaną zintegrowane z oprogramowaniem do podejmowania decyzji EOD, które wykorzystuje bayesowskie sieci neuronowe do zaproponowania najbardziej opłacalnej opcji usuwania danego elementu amunicji w danej lokalizacji. Dane będą gromadzone zarówno poprzez przegląd wcześniejszych kampanii EOD partnerów projektu i innych dostawców danych, poprzez towarzyszące kampanie EOD, które mogą potencjalnie mieć miejsce w czasie działania ProBaNNt, jak i poprzez wykonywanie określonych kampanii terenowych, które partnerzy projektu przeprowadzą na znanych składowiskach amunicji. Dane te zostaną połączone w bazę danych EOD, która służy jako główne źródło danych wejściowych dla narzędzia wsparcia EOD. Wykonalność wszystkich opracowań zostanie zweryfikowana poprzez dialog z ekspertami EOD w celu ustalenia, czy i w jaki sposób narzędzia te poprawiają możliwości podejmowania decyzji oraz w celu dostosowania badań projektu do potrzeb branży.

back