KOBIECY OBRAZ MORZA en

KONKURS 2024

KONKURS 2023

KONKURS 2022

Instytut Oceanologii PAN oraz Art Inkubator w Sopocie prezentują wydarzenie „Kobiecy obraz morza”.


Ogólnopolski konkurs skierowany w 2022 roku do kobiet, studentek studiów oraz absolwentek wyższych uczelni plastycznych (Akademii Sztuk Pięknych i Uniwer­sytetów) i wydziałów o profilach artystycznych innych uczelni wyższych w Polsce oraz profes­jonalnych artystek zajmujących się sztuką zawodowo.
Konkurs miał na celu podniesienie świadomości morskiej i promowaniu jej poprzez sztukę. Chcemy zaprezentować kobiecy punkt widzenia tematyki morskiej, zarówno od strony naukowej, jak i artystycznej. Wybrane prace konkursowe stworzą wystawę na konferencji inaugurującej projekt MARBEFES.
Artystki, wykonały dzieła, do których inspiracją były zagadnienia przedstawione przez badaczki Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

Słowo wstępne Dyrektora Instytutu na wernisażu 21 listopada 2022 hand