Nasz Zespół

J_B prof. Jacek Bełdowski,
kierownik pracowni
e-mail: hyron@iopan.pl
Agnieszka Jedruch dr Agnieszka Jędruch,
e-mail: ajedruch@iopan.pl
Marta_Szubska dr Marta Szubska,
e-mail: szubi@iopan.pl
 mgr Ewa Korejwo,
doktorantka SD IO PAN
e-mail: ewakorejwo@iopan.pl
 mgr Dominik Narwojsz
doktorant SD IO PAN
e-mail: dnarwojsz@iopan.pl
back