Our projects:

Dumped Munitions Projects:

  CHEMSEA  prawo  logo
  MODUM  prawo  logo
  DAIMON  prawo  logo
  DAIMON2  prawo  logo
financed by NCBiR:
  AMMOTRACE  prawo  logo
  PROBANNT  prawo   logo
  EROVMUS  prawo  

Pollution re-emission projects:

 Specjacja arsenu
w środowisku
południowego Bałtyku
 prawo  logo
  CONTRA  prawo  logo

Projects on the impact of climate change on the return of pollutants:

 RECLAIM  prawo  logo
MINIMA  prawo  logo
MerABO  prawo  logo
back