Zakład Genetyki i Biotechnologii Morskiej IO PAN

Kierownik: prof. dr hab. Artur Burzyński

Genetyczne i fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania organizmów morskich;
podstawy biotechnologii morskiej:

Zakład składa się z następujących laboratoriów: