Zakład Ekologii Morza IO PAN

Kierownik: prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk

Ekolodzy morscy w IO PAN specjalizują się w badaniach terenowych, w szczególności - w terenowej ekologii porównawczej. Nasze zainteresowania skupiają się na badaniu bioróżnorodności w kontekście funkcjonowania ekosystemu i zmian klimatu. Taksonomię uważamy za niezbędne narzędzie w naszych badaniach. Każdy z nas specjalizuje się w oznaczaniu różnych grup taksonomicznych.

Należy wymienić dwa podstawowe kierunki naszej działalności:

Struktura Zakładu:


        Strona własna Zakładu Ekologii Morza