Pracownicy

Tymon prof. dr hab. Tymon Zieliński
kierownik pracowni
e-mail: tymon@iopan.pl
 prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
email: weslaw@iopan.pl
 dr Paulina Pakszys
email: pakszys@iopan.pl
Tomasz Kijewski dr Tomasz Kijewski
e-mail: tkijewski@iopan.pl
JP dr Joanna Piwowarczyk
e-mail: piwowarczyk@iopan.pl
AK mgr Aleksandra Koroza
e-mail: akoroza@iopan.pl

Misja

       Zgodnie z filozofią Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w naszej pracy proponujemy holistyczne podejście do opisu zjawisk, jakie zachodzą w środowisku naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu ocean-atmosfera w kształtowaniu i modyfikacji procesów klimatycznych oraz skutków zmian klimatu na środowisko naturalne, w tym na człowieka.
       Zdajemy sobie sprawę jak istotną rolę w zmianach klimatu pełni człowiek. Wierzymy, że naszą misją, jako naukowców, jest upowszechnianie wiedzy o zmieniającym się środowisku naturalnym i edukacja społeczeństwa o tych zmianach, o tym jak możemy je próbować minimalizować oraz jak się do tych zmian przygotowywać. W związku z tym, jako zespół organizujemy oraz bierzemy aktywny udział w wszelkich działaniach edukacyjnych, promujących wiedzę o środowisku i jego zmianach.
       Nasza szeroka paleta działań popularyzatorskich i edukacyjnych jest ofertą dla wszystkich zainteresowanych zarówno korzystaniem z niej jak i przyłączeniem się do naszych działań. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie internetowej https://oceanofchanges.com

Współpraca

       W badaniach naukowych współpracujemy z zespołami badawczymi z Polski i zagranicy, m.in. Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, NASA, Alfred Wegener Institute w Poczdamie czy też uniwersytetami w Mediolanie i Florencji.
       W działalności edukacyjnej naszymi stałymi parterami są np. Sopockie Towarzystwo Naukowe, gdyński Experyment, EurOcean, European Marine Board Communication Panel oraz National Oceanography Center w Southampton.

Uwagi

       Ocean zmian – aktualnie trwający projekt koordynowany przez CORE we współpracy z wieloma partnerami. Projekt jest częścią europejskiej platformy edukacji morskiej "EU4Ocean Coalition". Od 2021 roku projekt jest partnerem programu ONZ "Dekada Nauki o Oceanie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (2021-2030)".
Ideą projektu "Ocean Zmian" jest wymiana informacji w sprawach dotyczących mórz i oceanów w celu budowania społeczności działającej w ramach "Celów Zrównoważonego Rozwoju" ONZ, a w przypadku działań lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku.
Projekt składa się z dwóch corocznych, międzynarodowych konferencji dla dzieci i młodych naukowców pt. Dokąd zmierza świat, corocznego pikniku naukowego oraz całorocznego zestawu warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, podczas których uczniowie uczą się wrażliwości na kwestie zmian klimatu i oceanów w każdym aspekcie, w tym społecznych konsekwencji zmian.

       The citizen science (Nauka obywatelska) polega na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Program operacyjny sprowadza się do angażowania osób niezwiązanych z badaniami naukowymi w celu prowadzenia obserwacji naukowych i dzielenia się wynikami ze społeczeństwem naukowym. Oprócz wartości ściśle naukowej takie działania są niezbędne do podnoszenia świadomości społecznej i zaufania do metodologii naukowej.

       Smartfin: "surfing dla nauki". Program Smartfin uruchomiono w 2017 roku na zachodnim wybrzeżu USA - prowadzimy go również na polskim wybrzeżu. Działa na płetwach deski surfingowej z czujnikami, które mierzą temperaturę wody, a w przyszłości - wiele innych parametrów. Zebrane dane są wysyłane na dedykowany serwer, aby były dostępne dla światowej społeczności naukowej i mogą być przydatne do poprawy rozdzielczości badań oceanograficznych i uzupełnienia innych systemów obserwacji. Zaangażowaliśmy polską społeczność surferów o nazwie "See Baltic Poland".back