Projects

Ocena ekotoksyczności mieszanin mikrozanieczyszczeń względem wybranych mikroorganizmów bałtyckich - BaltiMTox
   Numer decyzji Nr DEC-2021/41/N/NZ9/00315 - finansowanie NCN
   Projekt PRELUDIUM 20; Okres realizacji- 17.01.2022-16.01.2025
   mgr inż. Lilianna Sharma – kierownik projektu - realizacja
   prof. dr hab. Ksenia Pazdro – opiekun projektu

National Science Centre: Peptides produced by Baltic cyanobacteria - from hits to leads (H2L)
OPOUS 11, 2016/21/B/NZ9/02304,2017-2019; Prof. Hanna Mazur Marzec - Project mamanger

Aktywność biologiczna metabolitów wtórnych produkowanych przez wybrane gatunki bałtyckich bruzdnic, okrzemek i cyjanobakterii
   Numer decyzji DEC- 2013/09/N/NZ8/03217 - finansowanie NCN
   Projekt PRELUDIUM -11.03-2014 – 10.03.2016
   Mgr Adam Żak – kierownik projektu
   prof. dr hab. Alicja Kosakowska – opiekun projektu

AQUILO I Konkurs Programu Badań Stosowanych – Ścieżka A, projekt nr 904/2012
   Opracowanie metody doboru konstrukcji wsporczej, morskiej turbiny wiatrowej
   w polskich obszarach morskich.

   okres realizacji: 2012 – 2015r.
   kierownik projektu: dr Sebastian Kowalczyk CTO
   przedstawiciel IO PAN Komitetu sterującego: prof. dr hab. Alicja Kosakowska

GAME – Dojrzewanie Ekosystemu Morskiego Arktyki (konkurs MAESTRO2, NCN)
   okres realizacji: 2012 – 2015r.
   kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
   WP-22 Chemizm barwników
   Task Leader: prof. dr hab. Alicja Kosakowska
   wykonawca: dr Maria Łotocka, dr Monika Sobiechowska

SatBałtyk - Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego UDA-POIG.01.01.02-22-011/09,
   UNIA EUROPEJSKA - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Innowacyjna Gospodarka
   okres realizacji: 2010 – 2014
   kierownik projektu: prof. dr hab. Bogdan Woźniak
   S1.12 Wyznaczenie na podstawie badań laboratoryjnych stężeń fikobilin w wodach wybranych ekosystemów
   morskich.

   kierownik zadania: dr Monika Sobiechowska
   wykonawca: prof. dr hab. Alicja Kosakowska, dr Joanna Stoń-Egiert
   S1.8 Wykonywanie i koordynacja badań laboratoryjnych różnych charakterystyk wody morskiej, niezbędnych
   do modelowania diagnostycznego i prognostycznego oraz do weryfikacji i kalibracji danych uzyskiwanych
   satelitarnie.

   kierownik zadania: dr Joanna Stoń-Egiert
   wykonawca: dr Monika Sobiechowska, prof. dr hab. Alicja Kosakowska

NN 305397538, Dynamika zmian biocenoz środowiska osadowego Zalewu Szczecińskiego warunkach
   intensywnego dopływu roślinnej materii organicznej z toni wody: aspekty współczesne i historyczne.

   okres realizacji: 2010 – 2013r.
   kierownik projektu: dr Brygida Wydrowska (Uniwersytet Szczeciński)
   wykonawca: dr Maria Łotocka, prof. dr hab. Alicja Kosakowska

NN 306214137, Allelopatia glonów i cyjanobakterii w ekosystemie bałtyckim
   okres realizacji: 2009-2012r., MNiSW-NCN
   kierownik projektu: prof. dr hab. Alicja Kosakowska
   wykonawca: dr hab. Ksenia Pazdro, dr Maria Łotocka, mgr Adam Żak

NN 305065937, Wpływ produktów degradacji dostępnych na rynku jak i nowych poliuretanowych farb
   antyporostowych na cyjanobakterie i glony Morza Bałtyckiego.

   okres realizacji: 2009 – 2011r., MNiSW
   kierownik projektu: dr inż. Kucińska– Lipka Justyna.
   Wykonawca: prof. dr hab. Alicja Kosakowska

NN 306300536, Określenie narażenia obszarów przybrzeżnych Południowego Bałtyku na obecność pochodnych
   farmaceutyków

   okres realizacji: 2009 – 2011r.
   kierownik projektu: prof. Ksenia Pazdro
   wykonawca: dr Karol Kuliński, prof. dr hab. Alicja Kosakowska

NN 306066634, Określenie abiotycznych i biotycznych uwarunkowań oraz wielkości strumieni węgla w rejonie
   Frontu Polarnego (Morze Grenlandzkie i Północny Atlantyk).

   okres realizacji: 2008 – 2010r.
   kierownik projektu: dr Agata Zaborska
   wykonawca: dr Maria Łotocka

NN 305230635, Badanie wpływu produktów degradacji nowych biodegradowalnych opakowań polimerowych
   na wzrost toksycznych populacji cyjanobakterii i innych glonów Morza Bałtyckiego.

   okres realizacji: 2008 – 2010r., MNiSW
   kierownik projektu: dr hab.inż. Helena Janik (Politechnika Gdańska)
   wykonawca: prof. dr hab. Alicja Kosakowska

Wpływ żelaza na heterotroficzne bakterie z rejonu Południowego Bałtyku
   Nr 2 PO4E 026 30 - finansowany przez MEiN
   Projekt promotorski - 14.03.2006-13.06.2008
   dr hab. Alicja Kosakowska – kierownik projektu
   Wykonawca: mgr Agnieszka Cabaj

Oddziaływanie stresu żelazowego na wybrane populacje cyjanobakterii bałtyckich
   Nr 2 PO4E 014 29 - finansowany przez MEiN
   Projekt promotorski: 05.09.2005- 6.09.2007
   dr hab. Alicja Kosakowska – kierownik projektu
   Wykonawca: mgr Lidia Żeglińska

Główne abiotyczne i biotyczne uwarunkowania składu i zasobów pigmentów fitoplanktonu w akwenach bałtyckich.
   Nr 2 PO4F 052 26 – finansowany przez MEiN
   Projekt promotorski: 10.05.2004 - 09.09.2007
   dr hab. Alicja Kosakowska – kierownik projektu
   Wykonawca: mgr Joanna Stoń-Egiert

Produkcja sideroforów przez fitoplankton bałtycki
   3 PO4 F 059 23 – finansowane przez KBN
   Projekt własny: 2002 – 2005
   dr hab. Alicja Kosakowska – kierownik projektu
back