Biblioteka Instytutu Oceanologii PAN czynna poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek;
(środa nieczynna - prace wewnętrzne)
Obsługa czytelników poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 9-14, wtorek w godz. 11-15
Kontakt: ul.Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, e-mail: library@iopan.gda.pl
tel. 058 73 11 611,   058 551 72 81 w.411
Pracownicy: mgr Dorota Jesionek, mgr Małgorzta Piątek

Z B I O R Y

Książki: 6450 vol. (baza KSIAZ),   czasopisma: 7270 vol. (baza CZAS),   250 tytułów ogółem, 50 tytułów bieżących, proceedings: 380 vol. (baza KONF),   druki specjalne: 370 vol.
Katalogi komputerowe opracowane w MICRO. ISIS

D O S T Ę P   D O   Z A S O B Ó W   W I R T U A L N Y C H

  1. Biblioteka Wirtualna ICM - dostęp do 3977 tytułów zagranicznych; pełnych tekstów czasopism, cytowań, abstraktów wydawanych przez Elsevier, Academic Press, Springer, Kluwer, American Chemical Society, American Institute of Physics, etc.
  2. Czasopisma zagraniczne (USA) prenumerowane przez Instytut Oceanologii
  3. Baza Aquatic and Fisheries Abstracts (ASFA) vide: Inne przydatne linki
  4. Bazy Biblioteki Narodowej
logo