S/Y OCEANIA - 35 LAT W SŁUŻBIE NAUKI
20 grudnia 1985 roku podniesiono banderę na S/Y Oceanii
Jestem niezmiernie szczęśliwa że zrealizowały się wieloletnie dążenia środowiska naukowego Wybrzeża.
Piękna nowoczesna r/v Oceania jest również materializacją marzeń mojego zmarłego męża śp. Profesora Stanisława Szymborskiego.
Życzę użytkownikom r/v Oceania wspaniałych osiągnięć badawczych.
Wierzę, że r/v Oceania -żaglowy statek badawczy Polskiej Akademii Nauk będzie statkiem szczęśliwym.
Płyń po morzach i oceanach świata, nieś chwałę Polskiej Banderze, sław imię Polskiego Stoczniowca i Oceanografa.

Halina Szymborska
Gdańsk, 20 grudnia 1985 r.


Co za radość i nie dające się uniknąć uczucie dumy, że dane jest mi poznać ten piękny polski statek badawczy, rozpoczynający obecnie zakrojony na szeroką skalę program badawczy dotyczący Morza Norweskiego i arktycznych obszarów Atlantyku.
Nie potrafię uniknąć wspomnień tych czasów, kiedy w okresie międzywojennym Polska stawiała pierwsze kroki w badaniach morza, jego życia i zasobów, Kraj nasz uczył się wówczas współżycia z morzem i nabierał dopiero doświadczenia w rozumieniu roli morza nie tylko dla gospodarki krajowej, nie tylko dla nauki ale też dla formowania otwartej ku całemu światu psychiki narodowej. Miniona wojna miała wymazać nasz Kraj z mapy świata a polski dorobek w badaniach mórz globu miał zostać unicestwiony.
Dziś jednak Polska buduje piękne statki, rozwija morską żeglugę oceaniczną, bierze coraz żywszy udział w badaniach oceanologicznych i krok za krokiem wyrabia sobie pozycję poważną w świecie. Statek badawczy „Oceania” jest jednym z tych kroków, może nie wielkim fizycznymi rozmiarami tonażu lub konstrukcji żagli, ale jest pięknym darem naszej polskiej myśli w budownictwie okrętowym i zarazem pięknym nawiązaniem do przedwojennej jeszcze tradycji otwartych mórz i otwartego świata.

Życzę z całego serca Załodze statku i kochanemu pierwszemu Kapitanowi Markowi Marcowi tego wszystkiego co może być najlepsze w Ich pracy i życiu.

Stanisław Siedlecki
Gdańsk-Oslo, 1986.