16 XII 2022, IO PAN – Lech Stempniewicz – 50 letnia historia współpracy ornitologiczno-oceanograficznej


KP__0135a KP__0136a KP__0137a KP__0138a KP__0142a KP__0143a KP__0145a KP__0146a KP__0147a KP__0149a KP__0150a KP__0151a KP__0152a KP__0153a KP__0154a KP__0155a KP__0156a KP__0157a KP__0158a KP__0160a KP__0162a KP__0163a KP__0164a KP__0165a KP__0169a KP__0171a KP__0173a KP__0174a KP__0175a KP__0177a KP__0178a KP__0180a